CHECK JE VLEKJE

Basaalcelcarcinomen (BCC)

Basaalcelcarcinomen (BCC)
Het basaalcelcarcinoom is de meest voorkomende vorm van huidkanker. BCC omvat ongeveer 80% van alle nieuwe gevallen van huidkanker. Basaalcelcarcinoom zaait (vrijwel) nooit uit en is derhalve zelden levensbedreigend.
 
Het basaalcelcarcinoom is op grond van uiterlijk en groeiwijze onder te verdelen in groepen.
De meest voorkomende indeling van basaalcelcarcinomen die wordt gemaakt, is:
 
• Het oppervlakkig (ofwel superficieel) groeiend BCC
foto oppervlakkig BCC
 
 
• Het solide (nodulair) groeiend BCC
foto nodulair BCC
 
 
 
• Het sprieterig groeiend BCC (geen foto beschikbaar)
 
 
Het oppervlakkig BCC en het solide BCC komen het meest voor.
 
 
Wie krijgt het?
Mensen met een licht huidtype (huidtype 1 of 2) lopen het grootste risico na verloop van tijd en na veelvuldige blootstelling aan UV-licht/zonlicht basaalcelcarcinomen te ontwikkelen.
Vroeger werden basaalcelcarcinomen vooral gezien bij ouderen. Tegenwoordig worden basaalcelcarcinomen steeds vaker bij jongere mensen gezien, al vanaf het 30e levensjaar.
Dit komt door toename van blootstelling aan zonlicht.
Basaalcelcarcinoom wordt ook gezien bij mensen met het basaalcelnaevus syndroom. Dit is een zeer zeldzame aangeboren aandoening waarbij mensen reeds op jonge leeftijd basaalcelcarcinomen ontwikkelen. Wanneer jonge mensen meerdere basaalcelcarcinomen ontwikkelen zal altijd onderzoek naar deze aandoening worden gedaan. Dit omvat doorgaans nauwkeurige inspectie van de huid en rontgenfoto’s van de kaken (deze kunnen holten bevatten).
 
Hoe wordt de diagnose gesteld
Meestal vermoedt de dermatoloog al met het blote oog dat het gaat om een basaalcelcarcinoom.
In de meeste gevallen wordt echter een biopt (huidstukje) genomen om de diagnose te bevestigen en een indruk te krijgen van de groeiwijze.
De groeiwijze bepaalt de therapiekeuze en het uiteindelijke verloop.
 
Wat zijn de behandelingen
De behandeling van basaalcelcarcinomen is erop gericht de huidkanker uit te schakelen.
De volgende therapieën zijn mogelijk (in willekeurige volgorde):
 
Operatief verwijderen
Hierbij wordt, na plaatselijke verdoving, het basaalcelcarcinoom operatief verwijderd. Chirurgie is nog steeds de standaardbehandeling voor basaalcelcarcinomen .
Mohs chirurgie
Voor grote, sprieterig groeiende of reeds eerder behandelde basaalcelcarcinomen in het
gezicht kan Mohs chirurgie worden toegepast. Hierbij vindt microscopisch onderzoek tijdens de operatie plaats en is het mogelijk om weefselbesparend te opereren.
 
Radiotherapie (bestraling)
Hierbij wordt de huidkanker door bestraling uitgeschakeld.
 
Cryochirurgie (bevriezing)
Bij cryochirurgie wordt het basaalcelcarcinoom, na plaatselijke verdoving, met vloeibare stikstof bevroren. Dit is een kortdurende behandeling, waardoor de huidkankercellen worden gedood. Na de behandeling ontstaat een wond die in de loop van enkele weken geneest. Echter vaak wel met littekenvorming.
 
Curretage en coagulatie (wegschrapen/wegbranden)
Hierbij wordt, na lokale verdoving, het huidkankerweefsel met een scherp instrument (curette) weggeschraapt en vervolgens weggebrand. Deze therapie kan worden toegepast op kleinere en niet-agressieve vormen van BCC.
 
imiquimod creme
Imiquimod is een middel dat het afweersysteem helpt om de huidkankercellen te bestrijden. Dit middel is verkrijgbaar als crème. Deze crème wordt voorgeschreven bij kleine,
oppervlakkig groeiende, BCC’s.
 
Voor welke van de therapieën wordt gekozen, hangt onder meer af van het type en de groeiwijze van het basaalcelcarcinoom en de plaats waar het BCC voorkomt.
Het is altijd mogelijk dat het BCC na behandeling terugkeert. Dit wordt een recidief genoemd.
Ook kan er op andere plaatsen van het lichaam een BCC ontstaan, dit is dan een nieuw BCC en geen uitzaaiing.
 
Controle
Als bij u een basaalcelcarcinoom is verwijderd volgt altijd een aantal controles. Hierbij wordt het litteken geïnspecteerd en wordt ook gekeken of er nieuwe basaalcelcarcinomen zijn ontstaan.
Het eerste jaar wordt u meestal 3x gecontroleerd, het 2e jaar 2x en daarna eens per jaar. Meestal wordt u na 5 jaar uit de controle ontslagen.
 
Voorkómen van nieuwe basaalcelcarcinomen
Het feit dat iemand een basaalcelcarcinoom heeft ontwikkeld is meestal een teken dat de huid al veel zonneschade heeft doorgemaakt. Het is daarom belangrijk dat de huid voortaan goed tegen felle zon wordt beschermd om extra schade te voorkomen.
Een goede zonnebrandcrème, beschermende kleding (hoed!) en vermijden van de felle zon op de heetste momenten van de dag (in de zomer tussen 11.00 uur en 15.00 uur) zijn essentieel.
 

Terug naar het overzicht

Huidaandoeningen

De huid is ons grootste orgaan en bovendien, in tegenstelling tot de meeste andere organen...

Lees meer...

Huidkanker

Huidkanker is een van de meest voorkomende huidziekten in Nederland en tevens...

Lees meer...

Huidfonds

Het Huidfonds richt zich op het voorkomen van huidaandoeningen, betere zorg voor mensen met een huidaandoening en acceptatie van de huid die 'anders' is....

Lees meer...